مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

EDM 18E

- راهکار درب کشویی تجاری و مقرون به صرفه - برق ورودی 100-240V AC (50/60hz) - کورس حرکت با یک دفعه آموزش به حافظه سپرده می شود - ورودیهای ایمنی آستانه و سنسور که به آسانی قابل دسترسی هستند - ورودی برق 24V DC برای لوازم جانبی - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم وسیع پارامترها - با کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دنده ای یا فلیپ فلاپ - باز یا بسته شدن درب با باتری است و مانیتورینگ باتری به صورت استاندارد انجام می شود - قفل الکترونیکی با گزینه های fail safe (آزاد شدن قفل با قطع برق) و fail secure (آزاد نشدن قفل با قطع برق - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - تامین سوئیچ کارکرد سلکتور به صورت استاندارد - سازگار با EN16005،TUV و CE

EDM 18N II

- راهکار درب کشویی باکیفیت و قابل اطمینان - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - نصب و راه اندازی سریع - فقط یکبار کورس حرکت را به حافظه می سپاریم - برنامه های ورودی به راحتی قابل دسترسی هستند - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم گسترده پارامترها - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز شدن جزئی) - توقف اضطراری - عملکرد چرخ دنده (فلیپ فلاپ) - باز یا بستن درب با باتری - امکان قفل الکترومغناطیسی (آزاد شدن قفل با قطع برق (fail safe) یا آزاد نشدن قفل با قطع برق (fail secure) - منطبق با CE و EN16005 و تایید شده UL

EDM 22E V

- مناسب برای خروجیهای اضطراری (EN16005) - ورودی برق 100-240V AC (50/60hz) - ظرفیت درب تک لنگه تا 160 کیلو گرم ودرب دو لنگه تا 110 کیلو گرم - حداکثر سرعت باز شدن درب 820mm/s - به حافظه سپاری «یک باره» کورس حرکت ; - ورودیهای ایمنی پنل و سنسور به راحتی قابل دسترسی هستند - خروجی برق 24V DC برای لوازم جانبی - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم پارامتر وسیع - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز شدن جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دهنده (فلیپ فلاپ) - باز یا بستن با باتری با مانیتورینگ باتری به صورت استاندارد - امکان قفل الکترومغناطیسی آزاد شدن قفل با قطع برق (fail safe) یا آزاد نشدن قفل با قطع برق fail secure - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - سوئیچ کارکرد سلکتور به صورت تامین شده استاندارد - منطبق با EN16005، TUV و CE

EDM 24N II

- راهکار درب کشویی باکیفیت و قابل اطمینان - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - نصب و راه اندازی سریع - کورس حرکت با یک دفعه آموزش به حافظه سپرده می شود - ورودیهای ایمنی آستانه و سنسور که به آسانی قابل دسترسی هستند - ورودیهای قابل دسترسی آسان - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم وسیع پارامتر - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دنده ای (فلیپ فلاپ) - یاز یا بسته شدن با باتری - قفل الکترونیکی با گزینه های fail safe (آزاد شدن قفل با قطع برق) و fail secureآزاد نشدن قفل با قطع برق - سازگار با CE و EN16005 و مورد تایید UL

EDM 30E

- راهکار درب کشویی تجاری و مقرون به صرفه - ورودی برق 100-240VAC (50/60hz) - سرعت باز شدن درب 500mm/s - وزن 175kg به ازاء هر لنگه - کورس حرکت با یک دفعه آموزش به حافظه سپرده می شود - ورودیهای ایمنی پنل و سنسور که به راحتی در دسترس هستند. - خروجی توان 24V DC برای لوازم جانبی - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم وسیع پارامتر - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دنده ای یا فلیپ فلاپ - یاز یا بسته شدن با باتری با مانیتورینگ باتری به صورت استاندارد - قفل الکترونیکی با گزینه های fail safe (آزاد شدن قفل با قطع برق) و fail secure آزاد نشدن قفل با قطع برق - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - سوئیچ کارکرد سلکتور تامین شده به صورت استاندارد - منطبق با EN16005، TUV و CE

EDM 30N II

- راهکار درب کشویی باکیفیت و قابل اطمینان - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - باز شدن درب با سرعت 640mm/s - وزن 150 kg به ازاء هر لنگه - نصب و راه اندازی سریع - به حافظه سپاری «یک باره» کورس حرکت - ورودیها به راحتی قابل دسترسی هستند - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم پارامتر وسیع - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز شدن جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دهنده (فلیپ فلاپ) - باز یا بستن با باتری - امکان قفل الکترومغناطیسی (آزاد شدن قفل با قطع برق (fail safe) یا آزاد نشدن قفل با قطع برق fail secure - منطبق با CE و EN16005 و تایید شده توسط UL

EDM 40N II

- راهکار درب کشویی باکیفیت و قابل اطمینان - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - باز شدن درب با سرعت 640mm/s - وزن 200kg به ازاء هر لنگه - نصب و راه اندازی سریع - به حافظه سپاری «یک باره» کورس حرکت - ورودیها به راحتی قابل دسترسی هستند - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم پارامتر وسیع - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز شدن جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دهنده (فلیپ فلاپ) - باز یا بستن با باتری - امکان قفل الکترومغناطیسی (آزاد شدن قفل با قطع برق (fail safe) یا آزاد نشدن قفل با قطع برق fail secure - منطبق با CE و EN16005 و تایید شده توسط UL

EDM MD

- راهکار درب کشویی تجاری و مقرون به صرفه - برق ورودی 100-240VAC (50/60hz) - کورس حرکت با یک دفعه آموزش به حافظه سپرده می شود - ورودیهای ایمنی پنل بالا و سنسور که به آسانی قابل دسترسی هستند - ورودی برق 24V DC برای لوازم جانبی - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم وسیع پارامتر - کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دنده ای یا فلیپ فلاپ - یاز یا بسته شدن درب با باتری است و مانیتورینگ باتری به صورت استاندارد انجام می شود - قفل الکترونیکی با گزینه های fail safe (آزاد شدن قفل با قطع برق) و fail secure (آزاد نشدن قفل با قطع برق - تضمین عملکرد ایمن و بلندمدت - تامین سوئیچ کارکرد سلکتور به صورت استاندارد - سازگار با EN16005، TUV

اپراتور درب اتوماتیک EDM 18

- راهکار درب کشویی تجاری و مقرون به صرفه - برق ورودی 100-240V AC (50/60hz) - کورس حرکت با یک دفعه آموزش به حافظه سپرده می شود - ورودیهای ایمنی آستانه و سنسور که به آسانی قابل دسترسی هستند - ورودی برق 24V DC برای لوازم جانبی - نمایشگر کنترل دیجیتالی LED - تنظیم وسیع پارامترها - با کارکرد صرفه جویی در انرژی (باز جزئی) - توقف اضطراری - کارکرد چرخ دنده ای یا فلیپ فلاپ